Дискретні напівпровідникові вироби

Список всіх категорій

Напівпровідникові вироби виготовляються з напівпровідніковіх матеріалів, таких як Кремній, Германій, Галій та ін. і використовують їх електронні властивості.
Дискретні напівпровідникові вироби на відміну від інтегральних схем, що мають складну архітектуру та функціонал, реализують обмежений та чітко візначаемий функціонал. 
Вони можуть бути:
двовивідними (діоди, діаки, термістори, фотодетектори, фоторезистори, фототиристори), 
трививідними (транзистори, фототранзистори, польові транзистоир (англ. FET), біполярні транзистори із ізольованим затвором (англ. IGBT), тиристори (англ. IC), тріаки (англ. TRIAC)),
багатовивідними (датчик Холла, оптопара, тощо).

Cookies Text