Потенціометри, змінні резистори

Список всіх категорій

Потенціометри, або по-іншому змінні резистори чи реостати - це пристрої, призначені для керування електричним опиранням частини ланцюга в електричних схемах. На базі потенціометрів побудовані системи електромеханічного керування, що трансформують механічний рух (прямолінійний для лінійних змінніх резисторів чи круговий для ротаційних змінних резисторів) у зміну величини значення опору цього резистора, що дає можливість відслідковувати ці зміни та відпрацьовувати їх за допомогою електричної схеми у сигнали керування системами чи просто за допомогою зміни величини струму впливати на роботу інших пристроїв даного електричного ланцюга. Потенціометри в залежності від потужності та призначення мають різну конструкцію, але єдиний принцип дії, заснований на вмиканні частини провідника, що має відоме значення опору в ланцюг за допомогою рухомого контакту.

Cookies Text