Індуктори, котушки, дроселі

Список всіх категорій

Спрощено котушка індуктивності представляє спірално намотаний ізольований дрот, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі. Дріт може намотуватись на каркас з діелектрика циліндричної, тороїдальної або прямокутної форми. Така система здатна запасати енергію при протіканні електричного струму.
Дроселі — це котушки ізольованого дроту (зазвичай на магнітному осерді), індуктивність якого використовують для блокування високочастотних (ВЧ) складових змінного струму в електричному колі і пропускання низьких частот (НЧ) з постійним струмом, оскільки реактивний опір його пропорційний частоті, тому типовим призначенням дроселя є використання як індуктивного компоненту електричного фільтру. Дроселі можуть бути розраховані на різні частоти: на частоту електромережі 50Гц, діапазон звукових частот, або на радіочастоти. Дроселі звукових частот зазвичай мають феромагнітне осердя для збільшення індуктивності. Дроселі для надвисоких частот мають немагнітне осердя і малий реактивний опір.
Індуктор призначен для створення в робочого магнітного потоку в електричних машинах та апаратах.

Cookies Text